DOSSIERBEHANDELAAR PERSONEELSADMINISTRATIE-VLAAMSE OVERHEID

 • locatie:1000 BRUXELLES
 • jobcategorie:Administratie
 • Contracttype:interimjob
 • werkregime:voltijds
 • werkervaring:1-2 jaar
 • Laatste aanpassing:
  04/04/2022 16:40

Wat zal je job inhouden?

Voor Agentschap Overheidspersoneel (AgO) zijn we op zoek naar een dossierbehandelaar personeelsadministratie.

Beheren en behandelen van personeelsdossiers en gegevens teneinde ervoor te zorgen dat de processen van personeels- en loonadministratie efficiënt, correct en klantvriendelijk verlopen en dat procedures, wet- en  regelgeving worden gerespecteerd.

Concreet zien de taken van de dossierbehandelaar personeelszaken er als volgt uit:

 • Je verzamelt, vervolledigt en verwerkt gegevens administratief teneinde dossiers met volledige en correcte informatie beschikbaar te hebben:Verzekert dat documenten en gegevens de vormvereisten, procedures en regelgeving respecteren, dat aanvragen in lijn zijn met het statuut, enzovoort.;
  • Zoekt of vraagt eventuele ontbrekende gegevens op;
  • Voert gegevens in Vlimpers in;
  • Stelt een dossier samen.
 • Controleert continu en tijdig alle dossiers (met oog op opvolging en kwaliteitscontrole – waarvan de looncontrole de belangrijkste is):Maakt hiertoe gelijktijdig gebruik van verschillende modules in Vlimpers (o.a. individueel loondossier, gewijzigde dossiers, beheer loonberekening,…) en Cognosrapportering voor het dienstencentrum.
  • Kijkt de invoer na;
  • Checkt de juiste doorstroom naar het loondossier;
  • Controleert de correctheid van verrekeningen;
  • Doet het nazicht van de gewijzigde dossiers.
 • Je behandelt personeelsdossiers volledig, van A tot Z , d.w.z., voert alle voorziene administratieve stappen binnen het dossier die te maken hebben met personeels- en loonadministratie, voor de verschillende fases in de loopbaan van een medewerker, uit.Met administratieve stappen wordt bedoeld: aanmaken en opstellen van dossiers, berekeningen uitvoeren, sjablonen en formulieren aanvullen, aanvragen verwerken, bestanden en documenten opmaken, uitzoeken hoe de wetgeving het best kan toegepast worden, contracten en besluiten opmaken, …
  • Dit wil zeggen processen van in-, door-, of uitstroom, verloning en financiële processen, afwezigheden, … Maar ook prikklok, cumulaties, Capelo, …
  • Dossiers en vragen kunnen complex zijn, de wetgeving of procedures die toegepast moeten worden kunnen verschillend zijn en interpretatie vragen voor wat op een bepaald dossier of vraag van toepassing is;
 • Een team van dossierbehandelaars behandelt samen gemiddeld 3.500personeelsdossiers van verschillende klantentiteiten. …
 • Behandelt en beantwoordt:
  • Dagdagelijkse dossiergebonden of eenvoudige systeemgebonden (Vlimpers) vragen van individuele personeelsleden via de klantenrelatiemanagement-tool;
  • Persoonlijkere vragen van individuele personeelsleden via een telefonisch of persoonlijk contact ;
  • Zoekt naar correcte en klantgerichte oplossingen voor problemen bij dossiers en adviseert personeelsleden hierover;
  • Geeft complexe vragen door aan HR Technologie en Data of aan het Juridisch Kenniscentrum en volgt het antwoord aan het personeelslid mee op;


Bij welke organisatie kom je terecht?

Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) ondersteunt de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid op vlak van personeel en organisatieontwikkeling. Als centrale HR-partner zet AgO het HR-beleid uit en biedt kwalitatieve dienstverlening aan 27.000 Vlaamse ambtenaren. Het agentschap is de spil in het HR-netwerk van de Vlaamse overheid.

Het dienstencentrum verzorgt de gemeenschappelijke dienstverlening rond personeelsbeheer binnen de diensten van de Vlaamse overheid. Het behartigt de personeelsadministratie van 28.500 personeelsleden en ondersteunt hun management en HR-professionals. Het staat in voor de administratieve verwerking van de personeel- en loonadministratie (indiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, ziektecontrole, werkstromen,...) voor de aangesloten entiteiten en adviesverlening rond deze thema’s.

Wat zoeken we?

 

Onze Dossierbehandelaar Personeelsadministratie beantwoordt aan het volgende profiel:

 • Heeft een bachelordiploma behaald en kan dit aanvullen met een eerste ervaring in personeelsadministratie (payroll). Schoolverlaters komen zeker ook in aanmerking mits het diploma personeelszaken te hebben behaald.
 • Heeft een goede kennis van de courante Office 365-toepassingen, internet, e-mail, enz.
 • Je beschikt over een professionele kennis van relevante sociaaljuridische regelgeving en administratieve procedures.
 • Werkt klantgericht en administratief zorgvuldig
 • Neemt verantwoordelijkheid op in zijn/haar dossiers.

Wat bieden we?

Als Dossierbehandelaar Personeelsadministratie wordt er jou het volgende aangeboden:

 • Voltijds contract
 • 38u/week in een
 • glijdend uurrooster voor 3 maanden (opstart liefst zo snel mogelijk).


Plaats tewerkstelling: Herman Teirlinck gebouw in Brussel.

Verloning op B111 niveau aangevuld met extra legale voorwaarden...

 

Diegem Large Accounts

Jan Emiel Mommaertslaan 16 A
1831 Diegem
02 220 31 31diegem-la@synergiejobs.be

Solliciteer voor deze job

Dit bestandstype is niet toegelaten. Gebruik een .doc, .docx, .rtf of pdf-bestand