U bent hier

Jobstudent of werkstudent?

Jobstudent

Kan ik kiezen of ik aan de slag ga als jobstudent of als werkstudent?

Sinds 1 juli 2016 hebben studenten de keuze om als jobstudent of als werkstudent te werken. Voordien moest je eerst 50 dagen werken onder de solidariteitsbijdrage en kon je pas vanaf de 51ste dag als werkstudent werken. Vanaf 1 januari 2017 zal je 475 uren per kalenderjaar kunnen werken als jobstudent.  Werk je meer dan 475 uren, dan heb je de mogelijkheid om verder te werken onder het statuut van werkstudent.

Hoe zit dat precies met RSZ?

Wat studenten en RSZ* betreft, gaan we hier in op de voorwaarden voor vrijstelling en vragen over jouw tewerkstelling na de eerste 475 uren. 

* De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid int de socialezekerheidsbijdragen die betaald worden door de werkgevers. Deze bijdragen omvatten enerzijds de werkgeversbijdragen en anderzijds de werknemersbijdragen die de werkgever bij elke loonbetaling inhoudt.

Werken als jobstudent en student lage RSZ

Vanaf 1 januari 2017 mogen studenten 475 uren per jaar werken, ongeacht de periode van het jaar. Groot voordeel: als jobstudent wordt er geen RSZ-bijdrage van je loon afgehouden. Zo bedraagt je nettoloon bijna hetzelfde als je brutoloon. Van je loon wordt enkel een solidariteitsbijdrage afgehouden. Die bedraagt 2,71% van het studentenloon. Je werkgever betaalt ook nog 5,42%.

Er zijn wel enkele voorwaarden:

  • er is een schriftelijke studentenovereenkomst
  • je werkt niet meer dan 475 arbeidsuren*.

*Onder arbeidsdagen worden de dagen gerekend van effectieve prestaties en de zogenaamde gelijkgestelde dagen (dagen waarop geen arbeid wordt verricht, maar waarvoor de werkgever loon betaalt waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, zoals betaalde feestdagen, klein verlet, … ).

Opgelet: Voor voltijdse uitzendkrachten-studenten die tewerkgesteld zijn in een ander systeem dan dat van de vijfdagenweek, moet er in principe een herrekening gebeuren. Zo moeten bv. 5 arbeidsdagen geteld worden voor een student die in het weekend 2x 12 uur werkt (voltijds weekendwerk).

Dus: als jobstudent kan je niet alleen tijdens de vakanties, maar ook tijdens het volledige school- of academiejaar (’s avonds, woensdagmiddag, in het weekend, …) werken op voorwaarde dat:

  • de prestaties worden verricht in periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen
  • met een studentencontract
  • voor maximum 475 uren zonder dat jij en Synergie het voordeel verliezen van RSZ-vrijstelling voor de tewerkstelling als jobstudent. 

Werken als werkstudent

Indien je als student ervoor kiest om meer dan 475 uren per jaar te werken, dan betaal je als ‘werkstudent' wel RSZ-bijdragen in plaats van solidariteitsbijdragen, waardoor je nettoloon lager ligt. Als werkstudent heb je wel recht op vakantiegeld, dat wordt berekend op basis van het loon waarop RSZ-bijdragen werden afgehouden. Je betaalt de RSZ-bijdragen wel pas vanaf het 476ste uur, de vorige 475 uren worden niet terug omgerekend.

Ook voor een studentenovereenkomst zijn er enkele voorwaarden:

  • je bent niet meer onderworpen aan de voltijdse leerplicht, dit wilt zeggen:
  • je bent ofwel ouder dan 16
  • of je bent ouder dan 15 en je hebt minstens de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs achter de rug
  • of je volgt onderwijs met volledig leerplan, dit betekent meer dan 15 lesuren per week (lesuren in avondschool komen niet in aanmerking). Dit geldt dus ook voor studenten die niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht, namelijk die ouder zijn dan 18 jaar en verder studeren

Enkel tijdens de schoolvakanties komen ook de studenten in aanmerking van 15 tot 18 jaar die alleen deeltijds onderwijs of een deeltijdse vorming volgen en die geen overbruggingsuitkering ontvangen. Indien je deeltijds werkt en deeltijds studeert, kom je dus niet in aanmerking.

De studenten die bij wijze van stage onbetaalde arbeid verrichten in het kader van hun studieprogramma (bv. voor verpleegkundige of maatschappelijk assistent), mogen geen studenten-overeenkomst sluiten tijdens de stageperiode bij dezelfde werkgever.

Wil je nog meer weten over studentenwerk? 

Wil je nog meer weten, bv. over de controle op de voorwaarden en eventuele sancties? Bezoek dan de website van de overheid student@work.

Daar kun je ook je aantal gewerkte dagen opvolgen en kun je een persoonlijk attest afdrukken waarop het saldo van je 475 uren vermeld staat. Dat is voor je potentiële werkgever erg handig wanneer je aan een volgende opdracht wilt beginnen.