U bent hier

Veiligheid, kwaliteit, betaling

Veiligheid en kwaliteit

Synergie hecht veel belang aan veiligheid en kwaliteit. De gevolgen van arbeidsongevallen zijn immers vaak niet te overzien: niet alleen economisch, maar ook in het privé-leven van de slachtoffers. Om de arbeidsongevallenrisico’s zo veel mogelijk te beperken, vragen we een constant hoge aandacht voor veiligheid:

  • draag altijd de voorgeschreven werkkledij en het verplichte veiligheidsmateriaal. 
  • zorg ervoor dat je de veiligheidsvoorschriften en de regels i.v.m. verboden werkzaamheden kent. Vraag er desnoods naar bij je baas en/of uitzendconsulent(e). 
  • hou je werkplaats proper en ruim vuile plaatsen onmiddellijk op. 
  • meld veiligheidsrisico’s om ongelukken te voorkomen. 


Ook de kwaliteit van je werk is van het grootste belang: tevreden klanten gaan nog meer collega-jobstudenten en -uitzendkrachten een kans bieden, en flink presterende studenten mogen volgend jaar zeker terugkomen.

Hoe word je betaald?

Als uitzendkracht ontvang je het loon dat bepaald wordt door de geldende toepasselijke regelgeving, inclusief de regels in verband met nacht- en zondagwerk. Ook de vergoeding voor je vervoer van en naar het werk wordt daarop berekend.

Op basis van de door onze klant aangeleverde uurstaten met jouw gepresteerde uren zorgen wij ervoor dat je wekelijks correct betaald wordt.

Als jobstudent wordt er een solidariteitsbijdrage van 2,71% afgehouden van je loon, maar geen RSZ-bijdragen. Als werkstudent betaal je wél RSZ-bijdragen.

Vaak worden je prestaties ons automatisch doorgegeven door het prikkloksysteem van het bedrijf waar je werkt. In dat geval is het zeer belangrijk dat je nooit vergeet te prikken, anders kunnen je prestaties niet vergoed worden.

Je loon wordt gestort op een bankrekening. Vergeet dus niet het juiste nummer tijdig door te geven aan je Synergie-uitzendconsulent(e). Je loonfiche ontvang je samen met je contract voor de volgende week.

Vergeet je contract niet!

Voor de aanvang van je opdracht moet je bij Synergie langskomen om je contract te ondertekenen. Dit moet immers voor studenten wettelijk verplicht op voorhand.

De eerste 3 dagen van je contract gelden als proefperiode, tenzij een andere termijn werd voorzien. Zowel jijzelf als Synergie kunnen dus tijdens deze proefperiode het contract beëindigen zonder opzegging of vergoeding.

Je contract bestaat uit 2 exemplaren. Na ondertekening behoud je het ene exemplaar, het andere is bestemd voor Synergie.

Zorg ervoor dat je je identiteitskaart steeds bij je hebt op het werk, zodat je in orde bent bij eventuele controles. Ook niet-Belgen moeten zich te allen tijde kunnen identificeren, bv. door middel van paspoort, verblijfsvergunning, arbeidsvergunning en/of arbeidskaart. Wanneer men een arbeidsvergunning nodig heeft, moet men deze ook steeds bij zich hebben op het werk.

Hoe weet je of je opdracht verlengd wordt?

Bij afloop van je contract weet Synergie je zo vlug mogelijk te vertellen of je opdracht verlengd wordt. Kom daarom best even langs op de vestiging om je volgende contract te tekenen.

Opgelet: wanneer onze klant je vraagt langer te blijven werken, wordt je contract niet automatisch verlengd. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met je Synergie-vestiging, want wij kunnen je geen loon uitbetalen voor werkuren waarvoor geen contract voor bestaat, en daarenboven ben je tijdens die uren niet verzekerd!