U bent hier

Wat zijn mijn rechten op kinderbijslag als jobstudent?

1. Algemene regelgeving

Voor jongeren tot 18 jaar zijn er geen voorwaarden; zij krijgen Studentenarbeid heeft geen nadelige invloed op het recht op kinderbijslag.
Zolang de student jonger is dan 25 kan immers het recht behouden blijven in twee gevallen, nl.:

bij tewerkstelling in het eerste, tweede of vierde kwartaal indien men tijdens het betrokken kwartaal niet meer dan 240 uren gewerkt heeft. Is deze norm overschreden, dan gaat de kinderbijslag voor de drie maanden van dat kwartaal verloren.
bij tewerkstelling tijdens de zomervakantie (juli augustus en september) kan de student onbeperkt werken. De student heeft maar recht op kinderbijslag tijdens de zomervakantie als deze ook gedurende het tweede kwartaal recht had op kinderbijslag.

Let wel : Beëindig je je studies en ben je ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende dan mag je de laatste schoolvakantie ( juli, aug, en sept) niet meer dan 240 uren werken.
Anders verlies je in dat geval alsnog je kinderbijslag voor het 3de kwartaal.

2. Afgestudeerden

Een afgestudeerde die zich onmiddellijk na het afstuderen bij de VDAB heeft ingeschreven als werkzoekende, kan in juli nog een studentenjob verrichten zonder verlies van kinderbijslag.
Vanaf 1 augustus begint de wachttijd , ongeacht de leeftijd bedraagt de beroeps-inschakelingstijd 12 maanden of 310 kalenderdagen. Het werken als jobstudent voor 1 augustus verlengt of verkort die beroeps – inschakelingstijd niet, na 1 augustus wel.
Het recht op kinderbijslag gaat dan verloren voor elke maand waarin de afgestudeerde werkt en een loon heeft van > 520,08 euro bruto per maand ongeacht of het gaat om een studentencontract of arbeiders- of bediende contract.

Als de student zich niet heeft ingeschreven, dan behoudt hij zijn recht op kinderbijslag voor 2 of 3 vakantiemaanden, ook al doet hij studentenarbeid of is hij vast beginnen werken. Na de grote vakantie stopt de betaling echter.