U bent hier

Wat moet ik weten over studentenarbeid en veiligheid?

1. Verboden werkzaamheden

De student is een ongeoefende werkkracht die niet mag blootgesteld worden aan risico’s.
Vandaar dat bepaalde werkzaamheden absoluut verboden zijn voor studenten,.b.v. :

 • Een heftruck besturen
 • Een elektrisch transpallet besturen
 • Werken met perslucht
 • Laswerken
 • Werken aan elektrische installaties
 • Asbest (steeds verboden in de uitzendsector)
 • Werken met chemische stoffen

2. Wettelijke bepalingen inzake arbeidsveiligheid

Het KB van 15-12-2010 betreffende het welzijn van de uitzendkracht op het werk en de CAO van 09-03-98 wijzigen een aantal regels betreffende veiligheid, gezondheid en onthaal van uitzendkrachten en dus ook van uitzendkrachten-studenten.

Bovendien wordt op basis van de wet van 23 februari 2003 de verantwoordelijkheid inzake veiligheid en gezondheid verdeeld tussen de klant-gebruiker en het uitzendbureau.

De gebruiker moet aan het uitzendkantoor de nodige informatie verschaffen omtrent de in te nemen werkpost, eventuele risico’s en beschermingsmiddelen.

Deze informatie wordt vastgelegd en doorgegeven door middel van een zogenaamde ‘werkpostfiche’.

Van haar kant dient het uitzendkantoor er zich van te vergewissen dat de uitzendkracht op een voldoende veilige manier kan worden tewerkgesteld.

Praktisch komt het er dus op neer met de klant goed door te spreken over de te verrichten werkzaamheden op de werkpost (en de correcte werkpostfiche te ontvangen) :

 • Wat gaat jobstudent exact doen?
 • Waar wordt jobstudent tewerkgesteld ?
 • Is vast personeel van klant dat met jobstudenten samenwerkt op de hoogte van verboden werkzaamheden voor jobstudenten
 • Wie gaat jobstudenten onthalen
 • Wie gaat jobstudenten begeleiden
 • Ligging refter, EHBO, toilettengrondplan bedrijf, evacuatieplan
 • Bijzondere veiligheidstekens aanwezig in het bedrijf
 • Waar en bij wie in het bedrijf kan de jobstudent terecht met vragen
 • Welke PBM’s moeten gebruikt worden

Van onze kant dienen we de student goed te selecteren en informeren :

 • Heeft de jobstudent reeds gewerkt en zo ja waar?
 • Wat waren precies zijn/haar taken?
 • Wat wil hij/zij niet doen en waarom niet?
 • Maak onthaalbrochure
 • Test de jobstudent
 • Laat hem onze veiligheidsfilms zien
 • Gebruik onze steekkaarten