U bent hier

Wat moet ik weten als student over fiscaliteit

Wat studenten en fiscaliteit betreft is het noodzakelijk in te gaan op de mogelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, de student als persoon ten laste en de personenbelasting m.b.t. studenten.

1. vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

vrijstelling van RSZ-bijdragen Als jobstudent, als je minder dan 475u/jaar werkt, wordt er een solidariteitsbijdrage van 2,71% afgehouden van je loon, maar geen RSZ-bijdragen. Als werkstudent betaal je wél RSZ-bijdragen

2. personenbelasting

Zodra de student meer verdient dan € 10 345,84 belastbaar, is hij zelf personenbelasting verschuldigd.

3. kinderbijslag

Voortaan wordt er niet langer onderscheid gemaakt tussen een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten en een gewone arbeidsovereenkomst.

Het bedrag dat je verdient speelt geen rol, maar wel de periode waarin je werkt en het aantal uren dat je betaald krijgt in één kwartaal. Van belang is de periode waarin je werkt: tijdens de zomervakantie of daarbuiten.

Tijdens het eerste, het tweede en het vierde kwartaal geldt de 240 uren regel: je krijgt kinderbijslag voor een heel kwartaal, op voorwaarde dat je in dat kwartaal niet meer dan 240 uren gewerkt hebt. Is de norm in een kwartaal overschreden, dan gaat de kinderbijslag voor de drie maanden van dat kwartaal verloren.

Tijdens de zomervakantie (d.w.z. juli, augustus en september) mag je als student onbeperkt werken, behalve in de laatste zomervakantie van je studie. Je hebt maar recht op kinderbijslag tijdens de zomervakantie (derde kwartaal) als je ook gedurende het tweede kwartaal (d.w.z. het kwartaal dat de zomervakantie voorafgaat) recht had op kinderbijslag.

4. werkloosheid en uitkering

Een student die zijn studies beëindigd heeft, mag nog een studentenovereenkomst sluiten tijdens de vakantie die onmiddellijk volgt op het einde van zijn studies.

Indien de student niet onderworpen is aan de RSZ, wordt de wachttijd verlengd met het aantal dagen dat hij/zij verbonden was met een studentenovereenkomst.

5. ziekteverzekering

Tot de leeftijd van 25 jaar blijf je als student geboekt als persoon ten laste op het ziekenboekje van de persoon van wie je ‘ten laste’ bent (ouder, voogd, ...).

6. fiscaal ten laste

Je blijft fiscaal ten laste van je ouders indien je per jaar niet meer verdient dan bedragen in onderstaande tabel. De bedragen die je maximaal mag verdienen, veranderen elk jaar. Dit zijn de bedragen die gelden voor 2017.

tabel fiscaal ten laste

belastingbrief invullen als student

Wanneer je als student zelf een inkomen hebt verkregen, dan moet je dit afzonderlijk aangeven en dit niet bij het inkomen van je ouders voegen.

De meeste studenten krijgen een aangifteformulier automatisch opgestuurd omdat zij ouder zijn dan 18 jaar of reeds een tewerkstelling achter de rug hebben. Wie dit formulier niet heeft ontvangen, moet dit zelf aanvragen voor 1 juni van het aanslagjaar aan de bevoegde belastingdienst en dit terugsturen uiterlijk 30 juni van het aanslagjaar.

Wanneer je minder dan € 7 570 netto belastbaar verdient, dan krijg je de betaalde bedrijfsvoorheffing terugbetaald.

Als werkgever sturen wij je een fiscale fiche 281.10 waarop alle gegevens staan die je nodig hebt om je belastingbrief in te vullen. Hier wordt het belastbaar inkomen vermeld met verwijzing naar bepaalde rubrieknummers. Die nummers corresponderen met de nummers van het aangifteformulier. Die vul je samen met de overeenkomstige bedragen in.