U bent hier

Wat moet ik weten als student over fiscaliteit

Wat studenten en fiscaliteit betreft is het noodzakelijk in te gaan op de mogelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, de student als persoon ten laste en de personenbelasting m.b.t. studenten.

1. vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

Studenten zijn niet onderworpen aan de inhouding van bedrijfsvoorheffing, indien tegelijkertijd aan volgende voorwaarden is voldaan:

er is een schriftelijke studentenovereenkomst.
de student werkt niet meer dan 50 arbeidsdagen tijdens het jaar .
de student is vrijgesteld van RSZ-bijdragen.

 

2. personenbelasting

Van zodra de student meer verdient dan 7270 € netto-belastbaar (of 9252 € bruto-belastbaar) is hij zelf personenbelasting verschuldigd.

3. fiscaal ten laste

Om ten laste te kunnen zijn van de ouders, moet de student aan 3 voorwaarden voldoen :

  1. De student moet op 1 januari van het aanslagjaar (2013) - inkomsten van het kalenderjaar 2012 nog deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige.
    Voor de student is dit meestal geen probleem. Zelfs als een student ‘op kot’ zit, wordt hij doorgaans nog geacht deel uit te maken van het gezin.
  2. Geen lonen ontvangen die beroepskosten zijn voor de ouders. Dit wil zeggen dat wanneer een student tewerkgesteld wordt in het bedrijf van zijn ouders, ofwel rechtstreeks ofwel als student-uitzendkracht via ons, hij niet meer ten laste zal kunnen blijven van zijn ouders.
  3. De nettobestaansmiddelen van de student mogen een bepaald bedrag niet overschrijden.

Het maximum bedrag van de netto-bestaansmiddelen om ten laste te blijven is :
3.070 € (=3.837,50 € bruto) als de ouders gezamelijk belast worden
4.440 € (= 5.550,00 € bruto) als de ouders alleen belast worden en de student fiscaal niet als gehandicapt wordt aanzien.
Maar de eerst schijf van 2.560 € van de lonen verkregen door studenten worden NIET als bestaansmiddelen beschouwd wat dan resulteert in een totaal bruto van
6.397,50 € bruto als de ouders gezamelijk belast worden.
8.110,00 € bruto als de ouders alleen belast worden en de student fiscaal niet als gehandicapt wordt gezien.