U bent hier

Wat met medische keuring en studentenarbeid?

Studenten worden in die zin gelijkgesteld met jongeren waarvoor een geldende wetgeving van toepassing is.

Welke regelgeving is nu van toepassing en waar dient rekening mee gehouden te worden voor het al of niet medisch laten keuren van studenten?

Voor aanvang van tewerkstelling dient de klant een risico-analyse te maken. Het resultaat hiervan dient aan het uitzendbureau te worden meegedeeld via de werkpostfiche.

Wanneer uit de evaluatie blijkt dat er specifieke risico’s zijn moeten maatregelen genomen worden :

 • of algemene preventiemaatregelen
 • of werkzaamheden verboden worden (zie lijst verboden werkzaamheden)
 • of gezondheidstoezicht

Wat dit laatste betreft willen we hier concreet enige toelichting geven.

Een medisch onderzoek wordt bij jobstudenten om 3 redenen opgelegd :

 1. blootstelling aan een specifiek risico (zie werkpostfiche)
 2. omwille van de leeftijd (< dan 18 jaar)
 3. studenten die nachtarbeid zullen verrichten

De aanvraag voor dit medisch onderzoek moet plaats hebben voor de tewerkstelling.

Aangezien er zich echter elk jaar een pak praktische problemen stellen m.b.t. de organisatie van medische onderzoeken voor studenten werd een procedure ontwikkeld. Voor jobs waarbij een risicoaanduiding is en medisch onderzoek vereist, dient sowieso het medisch onderzoek te gebeuren. Voor die jobs waar geen specifiek risico is en de jobstudent jonger is dan 18 jaar kan in bepaalde gevallen gebruik gemaakt worden van de medische vragenlijst.

De toe te passen procedure vinden jullie hieronder schematisch terug. Gelieve deze procedure strikt toe te passen. Sommige leden van de medische inspectie stellen zich nl. vrij strikt en kritisch op m.b.t. deze materie.

Toe te passen procedure:

Afhankelijk van leeftijd en procedure dient volgende procedure te worden gevolgd :

 1. geen risico’s en student jonger dan 18 jaar : dan zijn er 2 mogelijkheden
 2. geen risico (zie wp-fiche) en student 18 jaar of ouder : niets te ondernemen
  1. eerste tewerkstelling : medische vragenlijst invullen en opsturen, arbeidsgeneesheer beoordeelt dan of medisch onderzoek noodzakelijk is
  2. volgende tewerkstelling : niets te ondernemen
 3. risico en EN ongeacht de leeftijd:
 4. medische vragenlijst is verplicht, en de arbeidsgeneeskundige dienst oordeelt over noodzakelijkheid van medisch onderzoek
 5. er is een risico en het is een verboden werkzaamheid voor jobstudenten : geen inschakeling toegestaan

In bijlage vinden jullie nog een verduidelijkend schema, de circulaire van Preventie en Interim en de medische vragenlijst.