U bent hier

Wat is de wettelijke arbeidsregeling voor studenten

Wat de arbeidsregeling betreft zullen we hier ingaan op de toepasbare arbeidsduur, de nachtarbeid en de arbeid op zon- en of feestdagen.

Arbeidsduur

De studenten- uitzendkrachten zijn aan dezelfde regels onderworpen als de gewone werknemers- uitzendkrachten die bij de gebruiker in dienst zijn.

Hierop gelden voor de studenten echter specifieke afwijkingen.

minimale arbeidsduur: afwijking van 1/3de-regel.

De minimale wekelijkse arbeidsduur mag in principe niet minder bedragen dan 1/3 van de voltijdse arbeidsduur binnen die sector, behalve voor jobstudenten (met studentencontract, vrijgesteld van RSZ- geen werkstudenten)

Opgelet : De 3-urenregel daarentegen geldt ook voor studentencontracten (de arbeidsperiode moet min. 3 uur bedragen).

bijzondere regels voor jeugdige studenten <18 jaar

maximale arbeidsduur

De arbeidsduur mag niet meer bedragen dan 8 uur per dag en 38 uur per week.

Overuren zijn derhalve verboden.

Uitzonderingen :
In de volgende gevallen

 • Om het hoofd te bieden aan een gebeurd of dreigend ongeval
 • Bij dringende werkzaamheden aan machines of materieel
 • Bij werkzaamheden wegens een onvoorziene noodzaak
 • mits een meldingsplicht aan de Sociale Inspectie na te leven binnen de 3 dagen.
 • mits inhaalrust toe te kennen waarvan de duurtijd gelijk is aan de duur van overwerk  en op te nemen voor het einde van de volgende week.

Rustpauzes

Rustpauzes zijn verplicht.
Indien meer dan 4.5u wordt gewerkt: ½ u rust moet worden toegekend.
Indien meer dan 6 u aan één stuk wordt gewerkt: 1 u rust moet worden toegekend waarvan min. ½ u in één keer. Vb je werkt van 9.00 tem 17.00. In de voormiddag van 9.00 tem 13.30. Dan heb je recht op een half uurtje pauze. Van 14.00 tem 17.00 werk je verder.
(Opm: relativiteit van rustperiodes in ploegenarbeid: beperking tot ½ uur mogelijk)

Tussen het einde van de vorige werkdag en het begin van de nieuwe werkdag moet min. 12 uur liggen.

 

2. Nachtarbeid

Nachtarbeid (arbeid tussen 20u. en 6u.) is volgens de wet van 17/2/97 in principe nog steeds verboden voor alle werknemers. Toch zijn er een pak uitzonderingen die zowel gelden voor mannen als vrouwen van 18 jaar of ouder. Voor jongeren onder de 18 jaar gelden op deze uitzonderingen nog strengere bepalingen.

Voor jonge werknemers vanaf 16 jaar zijn evenwel de limieten 22u. en 6u. of 23u. en 7u. of 21 u. en 5 u. indien ze tewerkgesteld zijn :

 • in werkzaamheden die wegens hun aard niet mogen worden onderbroken
 • in ploegenarbeid
 • om het hoofd te bieden aan een gebeurd of dreigend ongeval
 • bij dringende werkzaamheden aan machines of materieel (verwittiging Sociale Inspectie < 3 dagen)
 • bij werkzaamheden wegens een onvoorziene noodzaak (verwittiging Sociale Inspectie < 3 dagen)
 • in bepaalde activiteiten, ondernemingen of beroepen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren(K.B.)

MAAR IN ELK GEVAL is er een verbod tussen 24u. en 4u. : GEEN ARBEID NA MIDDERNACHT voor jeugdige werknemers.

3. Zondagsarbeid en arbeid op feestdagen

Jongeren beneden de 18 jaar kunnen in principe niet op een zondag of feestdag worden tewerkgesteld. Toch zijn ook hier uitzonderingen toegestaan (zie nachtarbeid)

Opgelet : Jeugdige werknemers mogen nooit meer dan 1 zondag op 2 werken en de wekelijkse rust moet minimaal 36 opeenvolgende uren bedragen. Deze moet voor jeugdige werknemers(<18 jaar) binnen 6 dagen worden toegekend.