U bent hier

Positieve verscheidenheid creëren: diversiteit zorgt voor betere resultaten

Diversiteit
Diversiteit

Onze maatschappij wordt steeds diverser. Uiteraard is ook de arbeidsmarkt een smeltkroes van culturen, religies, gender, beperkingen en zoveel meer. Organisaties bereiden zich dan ook al jaren voor op een succesvolle implementatie van hun diversiteitsbeleid. Wie dat goed aanpakt, plukt de vruchten ervan – net als de hele maatschappij.

De laatste tijd tekenen zich een toenemende polarisatie en een steeds meer diverse maatschappij af. Een signaal dat ook werkgevers niet mogen negeren. Want waar het in de samenleving vooral om de identiteit van het individu en het al dan niet counteren van de ‘wij-zij-gedachte’ draait, moeten op de werkvloer de competenties en de gelijkenissen tussen collega’s de doorslag geven. Juist door diversiteit een plaats te geven, kunnen we een positieve verscheidenheid creëren op de werkvloer.

Diversiteitsbeleid moet leven in het bedrijf

Het valt op hoeveel bedrijven aandacht hebben voor hun diversiteitsbeleid en er de voordelen van inzien. Diversiteit zorgt namelijk niet alleen voor een beter gevoel bij de werknemers, het zorgt ook voor betere resultaten. Zowel vanuit de overheid als binnen bedrijven zijn er meer stimulansen en een omkadering nodig. Samen met de beroepsfederatie zetten we hier alvast volop op in. Zo hopen we dat de administratie voor een arbeidsvergunning kan worden vereenvoudigd. De sector ijvert al jaren voor één centrale databank met alle werknemers van vreemde origine. Deze ‘single permit’ zou de complexiteit van het systeem moeten verhelpen.

Een diversiteitsbeleid moet doordrongen zijn van de waarden van de organisatie. In heel wat organisaties is door de jaren heen een eerder impliciet beleid gegroeid omtrent diversiteit. Werkgevers moeten echter een concrete visie rond diversiteit uitwerken én die visie ook communiceren binnen hun organisatie. Het is de samenhang van én een wisselwerking tussen de visie en de praktische tools die zorgen voor een succesvolle implementatie van een diversiteitsbeleid.

Uitzendsector als één van de meest diverse sectoren

De uitzendsector is een belangrijk kanaal voor vele kansengroepen. We merken dagelijks de noodzaak om andere arbeidspools aan te spreken en op zoek te gaan naar een zeer divers publiek van kandidaten. De uitzendsector is dus al jaren een ‘trekker’ op het vlak van diversiteit, maar kreeg in het verleden te kampen met een eerder negatieve reputatie. Door zelfregulering en de inzet van onze federatie konden we afrekenen met die reputatie. Hoewel de katalysator van deze positieve evolutie vooral de economische noodzaak op de arbeidsmarkt was, kan de uitzendsector de beste succesverhalen voorleggen wat betreft de tewerkstelling van mensen van verschillende origine. Maar liefst 40 procent van onze mensen heeft een vreemde origine en zes procent is niet-Europees. Zelfs al is dit deels het gevolg van de economische context, wil dit nog niet zeggen dat er geen belang gehecht wordt aan een diversiteitsbeleid.

Diversiteit is een project op lange termijn

De succesverhalen mogen ons niet op onze lauweren laten rusten, maar moeten ons juist extra motiveren om te blijven inzetten op opleiding en sensibilisatie. We dreigen zelfs stappen terug te zetten door de huidige polarisering en de aanstormende verkiezingen in Europa. Klanten kijken kritischer naar de profielen die we voorstellen, maar we merken ook een verandering in de mindset van onze uitzendkrachten. Helaas legt deze actuele discussie nogmaals de focus op de verschillen tussen mensen, terwijl het juist zou moeten gaan over de competenties. De positieve implementatie van diversiteit op de werkvloer moet dan ook bovenaan blijven staan op de agenda van de ondernemingen. Want diversiteit op de werkvloer zorgt niet enkel voor een beter gevoel bij werknemers, het zorgt ook voor betere resultaten.

Diversiteit