Wedstrijdreglement Zomeractie Lokerse Feesten

-

Algemene voorwaarden van de Synergie zomeractie: Registreer je voor een job bij Synergie én maak kans op een duoticket voor de Lokerse Feesten.

 
A. OPZET

Synergie Belgium nv, gevestigd te Antwerpen, Desguinlei 88-90, 2018 Antwerpen, is organisator van de wedstrijd “Zomeractie Lokerse Feesten” in de vorm van 15  duotickets voor de Lokerse Feesten van 5 tot 15 augustus 2022 (datum te kiezen onder voorbehoud van beschikbaarheid).

B. DEELNEMEN

Deze wedstrijd is voorbehouden voor alle natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en zich geregistreerd hebben via het webformulier. Met uitzondering van de personeelsleden van Synergie Belgium nv alsook hun familieleden in de eerste graad en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijden. Op het webformulier wordt gevraagd om zich als deelnemer van de wedstrijd te registreren, met voornaam, achternaam, gsm-nummer en email adres. Het gsm-nummer en e-mail adres dat door de deelnemer wordt opgegeven moet juist en functioneel zijn. De deelnemers mogen maximaal 1 keer deelnemen tijdens de duur van de wedstrijd. Een deelnemer die zich registreert voor de wedstrijd staat ook open voor een contactname door en een gesprek met een Synergieconsulent. 

C. VERLOOP WEDSTRIJD

  • De wedstrijd vangt aan op maandag 4 juli 2022 om 00.01 uur en wordt afgesloten op vrijdag 22 juli 2022 om 23.59u.
  • Iedere deelnemer, die zich heeft ingeschreven op het daartoe voorziene wedstrijdformulier kan de wedstrijd eenmalig afleggen. De wedstrijd bestaat uit een eerste kennisvraag over het aantal mensen dat Synergie in 2021 aan een vast contract heeft geholpen en een tweede (vrijblijvende) vraag voor een Synergie Spotify-afspeellijst. 
  • De winnaar is de deelnemer, die de op de eerste kennisvraag het antwoord heeft gegeven dat het dichtste aansluit bij het juiste aantal mensen. De 15 deelnemers die het dichtst aansluiten bij het juiste antwoord, winnen een duoticket voor de Lokerse Feesten, van 5 tot 15 augustus 2022. Bij een ex aequo of zelfde antwoord, is de winnaar de deelnemer die als eerste de wedstrijd heeft afgelegd.  

D. BEKENDMAKING EN PRIJZEN

  • De winnaar zal via zijn opgegeven gsm nummer of email op de hoogte worden gebracht van zijn/haar overwinning, en dit in de week volgend op de wedstrijd, daarbij wordt hij/zij ook op de hoogte gesteld hoe en binnen welke termijn de prijs kan worden afgehaald. 
  • De deelnemers kunnen de resultaten raadplegen op de wedstrijdpagina van de site vanaf de maandag volgend op de wedstrijdweek, nadat de winnaars op de hoogte werden gesteld. 
  • De winnaars krijgen een duoticket voor één dag van de Lokerse Feesten, van 5 tot 15 augustus 2022. De datum van het duoticket is vrij te kiezen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien de tickets voor een gewenste dag reeds zijn uitverkocht, dient een andere datum gekozen te worden. 
  • De prijzen worden onder geen enkele voorwaarde geheel of gedeeltelijk omgezet in geld of andere financiële transacties.

E. VARIA

Synergie Belgium nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor elke situatie waardoor iemand niet voldoet aan de voorwaarden tot deelname of voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk of website, niet toekomen van e-mails …) waardoor niet kan worden deelgenomen. Synergie Belgium nv kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de opgave van verkeerde persoonlijke gegevens (telefoonnummer, gsm, adres, e-mailadres) die leiden naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer; voor het niet toekomen van e-mails aan de deelnemer; voor het niet tijdig afhalen van de prijs. Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Synergie Belgium nv behoudt zich in elk geval het recht om de wedstrijdperiode te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. In geval van opschorting van de wedstrijd is Synergie Belgium nv niet gehouden tot enige schadevergoeding voor de deelnemers of voor eender wie. Synergie Belgium nv behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt uit te sluiten. Hetzelfde geldt voor misleiding en bedrog. Alle nodige informatie voor deze wedstrijd staat beschreven in dit wedstrijdreglement. Geen enkele betwisting met betrekking tot de inhoud van dit reglement zal aanvaard worden. Met zijn/haar deelname aanvaardt de deelnemer automatisch, zonder het minste voorbehoud, huidig reglement evenals elke andere beslissing die de organisator zou moeten nemen. Telefonisch of per post wordt over deze wedstrijd geen informatie meegedeeld. Eventuele vragen kunnen worden gesteld op het e-mailadres zomeractie@synergiejobs.be. Klachten over deze wedstrijd moeten ten laatste 3 werkdagen na publicatie van de resultaten, per aangetekend schrijven verstuurd worden naar volgend adres: Synergie Belgium nv, juridische dienst, Desguinlei 88-90, 2018 Antwerpen. Klachten worden in geen geval mondeling noch telefonisch behandeld. Klachten die niet schriftelijk worden geformuleerd of na de voornoemde termijn worden ingediend, zullen niet worden behandeld. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. wedstrijd en organisatoren. De informatie en de persoonsgegevens die Synergie Belgium nv in het kader van deze wedstrijd verzamelt, zullen enkel dienen voor het beheer van de wedstrijd en om de winnaars te contacteren en worden verwerkt conform het Synergie Privacy beleid en de Europese verordening nr. 2016/679, de Wet van 5 september 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. De betrokkenen kunnen deze gegevens te allen tijde raadplegen, laten verbeteren of laten verwijderen door een e-mail te sturen naar zomeractie@synergiejobs.be. De deelnemers die een kopij wensen te bekomen van het huidige reglement dienen hiervoor een aanvraag per te sturen naar zomeractie@synergiejobs.be.