PROJECTVERANTWOORDELIJKE UITVOERING KLIMAATADAPTATIEBELEID

 • locatie:1000 BRUXELLES
 • jobcategorie:Andere
 • Contracttype:interimjob
 • werkregime:voltijds
 • werkervaring:1-2 jaar
 • Laatste aanpassing:
  08/03/2023 01:13

Wat zal je job inhouden?

Synergie rekruteert voor het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, een projectverantwoordelijke uitvoering klimaatadaptatiebeleid.

Wil jij meewerken aan de uitvoering van het Vlaamse klimaatadaptatiebeleid? Ben je gedreven door de implementatie van concrete projecten rond klimaatadaptatie op het terrein en wil je hiertoe een bijdrage leveren? Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Het faciliteren van uitvoeringsgerichte processen is een belangrijke taak voor het Departement Omgeving. Via gebiedsgerichte processen en een programmatische aanpak proberen we de gevolgen van klimaatverandering te beperken, o.a. via groenblauwe dooradering, ontharding, de inrichting van natte natuur, bosuitbreiding, enzovoort.

Hiervoor gaat het departement op zoek naar 2 projectverantwoordelijken uitvoering klimaatadaptatiebeleid.

Als projectverantwoordelijke uitvoering klimaatadaptatiebeleid kan je meehelpen de uitvoering van adaptatiemaatregelen op terrein te faciliteren. Je werkt samen met experten binnen het Departement Omgeving en agentschappen van het beleidsdomein (ANB, VMM, VLM) en andere stakeholders, bijvoorbeeld lokale besturen of lokale gebiedscoalities.

Je staat in voor de coördinatie van uitvoeringsgerichte processen en/of het verlenen van expertise bij concrete terreinrealisaties. Binnen de projectoproep ‘Gebiedsdeals 2.0’ bijvoorbeeld behandel je samen met een team van interne en externe experten de subsidieaanvragen en komt tot een onderbouwd advies aan de Vlaamse Regering. Je fungeert hierbij als eerste aanspreekpunt voor de oproep, zowel binnen het Departement als daarbuiten. Ook kan je ingeschakeld worden voor het verlenen van expertise bij de uitvoering van concrete adaptatiemaatregelen op het terrein, bijvoorbeeld bij projecten die inzetten op groenblauwe dooradering, ontharding, enzovoort.

Het departement bestaat uit 7 afdelingen die elk bijdragen tot het behalen de departementale doelstellingen en het realiseren van onze missie.

Als projectverantwoordelijke kom je terecht in de afdeling GOP.

De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP) (incl. omgevingsvergunning, Vlaamse investeringsprojecten) zet naast deze thema’s ook in op leef- en omgevingskwaliteit (inclusief Milieueffectrapportage) en land- en bodembescherming.

De Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het omgevingsbeleid. Vanuit een doorgedreven samenwerking en geïntegreerde aanpak initieert, faciliteert, inspireert, adviseert of beslist GOP bij ontwikkelingsprocessen (omgevingsvergunningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen,…). Hiertoe beroept de afdeling zich op een uitgebreide gebiedskennis, een pro-actief en realisatiegericht optreden, een overtuigend samenwerkingsmodel, expertise in uitvoering en effectieve inzet van instrumentarium. De afdeling heeft één centrale werkplek in Brussel en 5 decentrale werkplekken. De vacature situeert zich op de werkplek te Brussel.

Bij welke organisatie kom je terecht?

Het Departement Omgeving staat garant voor een kwaliteitsvolle leefomgeving met respect voor mens, dier en ecosysteem.

We maken milieu-ecologische en ruimtelijke afwegingen en ontwikkelingskeuzes in het belang van de Vlaamse samenleving.

We streven naar een duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen in een koolstofarme, energiezuinige, klimaatintelligente samenleving. We realiseren een sterke band tussen ecologische, sociale en economische dimensies.

Het departement bestaat uit 7 afdelingen die elk bijdragen tot het behalen de departementale doelstellingen en het realiseren van onze missie.

Wat zoeken we?

Wat wordt er verwacht van een projectverantwoordelijke uitvoering klimaatadaptatiebeleid?

 • Over sterke communicatieve vaardigheden beschikken en de Nederlandse taal vloeiend praten.
 • Sterk in je schoenen staan bij onderhandelingen en het netwerken.
 • Je werkt resultaatgericht: je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen, waardoor plannen  niet alleen in jouw hoofd blijven zitten maar daadwerkelijk uitgevoerd worden
 • Daarnaast weet je anderen ook te enthousiasmeren  en ze mee te krijgen voor jouw plannen.

Technische competenties

 • Een Master diploma op zak hebben, bij voorkeur in een ruimtelijke richting zoals (ingenieur)-architect, landschapsarchitectuur, stedenbouw, ruimtelijke planning, geografie of een diploma dat hierbij aansluit.
 • Ervaring hebben met de coördinatie en opvolging van projectinitiatieven.
 • Daarnaast heb je ook ervaring met onderhandelen met diverse partijen.
 • Je hebt kennis van omgevingsinstrumentarium voor uitvoering op terrein.
 • Aantoonbare kennis en ervaring over programmawerking/-regie en procesmanagement.

Kennis en ervaring met ontwerpend onderzoek en creatieve benaderingen in ruimtelijke ontwikkeling, evenals aantoonbare inhoudelijke kennis van de Vlaamse omgeving en de wijze waarop daarmee in programmawerking of ruimere gebiedsontwikkeling doorde verschillende actoren wordt omgegaan worden zeker beschouwd als pluspunten.

 

Wat bieden we?

Wat is ons aanbod voor een Projectverantwoordelijke uitvoering klimaatadaptatiebeleid?

 • Een tijdelijke voltijdse functie van 38 uur per week via interim tot 31/12/2024.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie. Het Departement Omgeving staat garant voor een kwaliteitsvolle leefomgeving met respect voor mens, dier en ecosysteem.
 • Na een inwerkperiode is telewerk mogelijk.
 • Je werkt in een glijdend uurrooster van 7u36 minuten per dag.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit).

Plaats tewerkstelling: Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Solliciteer voor deze job

Dit bestandstype is niet toegelaten. Gebruik een .doc, .docx, .rtf of pdf-bestand