MANAGING ASSISTANT-DEPARTEMENT OMGEVING

 • locatie:1000 Brussel
 • jobcategorie:Administratie
 • Contracttype:interimjob
 • werkregime:voltijds
 • werkervaring:geen ervaring
 • Laatste aanpassing:
  20/06/2022 10:48

Wat zal je job inhouden?

Voor Departement Omgeving, afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning  zoeken we dringend een tijdelijke ondersteuning van het directiesecretariaat. Doel van de functie is het verlenen van administratief ondersteunende diensten aan één of meer personen binnen de entiteit met als doel bij te dragen tot een vlotte, efficiënte administratieve werking van de entiteit.

Als Management Assistant organiseer je het Secretariaat van de afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning en krijg je de volgende taken toebedeeld.:

 • -Verzamelen en invoeren van gegevens via mail (digitale postverwerking).
 • Het behandelen van dossiers (nagaan welke gegevens ontbreken, opvolgsysteem gebruiken,..)
 • Basis boekhoudkundige taken (bestelnota's,...)
 • Vergaderingen inplannen en uitnodigingen versturen
 • ...

Bij welke organisatie kom je terecht?

Het Departement Omgeving staat garant voor een kwaliteitsvolle leefomgeving met respect voor mens, dier en ecosysteem.

We maken milieu-ecologische en ruimtelijke afwegingen en ontwikkelingskeuzes in het belang van de Vlaamse samenleving.

We streven naar een duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen in een koolstofarme, energiezuinige, klimaatintelligente samenleving. We realiseren een sterke band tussen ecologische, sociale en economische dimensies.?

We realiseren deze missie vanuit?5 strategische krachtlijnen:

We ontwikkelen een onderbouwd en maatschappelijk gedragen omgevingsbeleid vertrekkend vanuit internationale kaders en langetermijnvisie

We hebben effectieve instrumenten die het omgevingsbeleid realiseren. We verbinden, overtuigen en demonstreren, onder andere via een geïntegreerde, gebiedsgerichte en projectmatige aanpak

We zijn het Vlaamse kennis- en expertisecentrum voor omgeving 

We zijn een betrouwbare en evidente partner in een maatschappelijk en bestuurlijk netwerk van lokaal tot internationaal niveau

We zijn een open, innoverende, lerende, aantrekkelijke en doelgerichte organisatie

Het departement bestaat uit 7 afdelingen die elk bijdragen tot het behalen de departementale doelstellingen en het realiseren van onze missie.


Als management assistent kom je terecht in de afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning.

De afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische (BJO) Ondersteuning ontwikkelt het (langetermijn)omgevingsbeleid en verzorgt juridische ondersteuning voor ruimte en milieu met het oog op duurzame oplossingsgerichte beleidsvoorstellen en adviezen. Tevens staat de afdeling in voor het beheer van gerechtelijke procedures en andere geschillendossiers. In onze werking streven we systematisch naar:

de integratie van beleidsplanning, instrumentarium en handhavingsbeleid op het vlak van beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning,

de wisselwerking tussen multidisciplinaire kennis, ervaring en dialoog met maatschappelijke actoren om de beleidsvoorbereiding en beleidsontwikkeling van het omgevingsbeleid inzake ruimte en milieu vorm te geven,

een optimale inzet van onze juridische expertise voor een kwaliteitsvolle, zorgvuldige en oplossingsgerichte ondersteuning van de beleidsvoorbereiding en –uitvoering in de diverse andere beleidsvelden van het beleidsdomein omgeving waarin het departement omgeving een verantwoordelijkheid draagt.

Wat zoeken we?

De Manangement Assistant beantwoordt aan het volgende profiel:

 • Je hebt een Bachelor Diploma.
 • Je bent van nature positief ingesteld.
 • Je hebt een uitstekende kennis MS Office.
 • Je hebt een basis kennis boekhouding.
 • Je houdt ervan om proactief te denken, je bent een problem solver en durft initiatief te nemen.
 • Je bent een echte teamplayer, maar kan ook autonoom werken.
 • Je kan zeer discreet en professioneel omgaan met informatie.
 • Ervaring is geen vereiste.
 • ...

 

Wat bieden we?

Een Management Assistant bij de Vlaamse Overheid kan rekenenen op een tijdelijk voltijdse interim opdracht voor 5 maanden met een verloning op A111-niveau aangevuld met extra legale voordelen.


Plaats tewerkstelling: Graaf de Ferraris gebouw (Koning Albert II laan 20 bus 8 in Brussel

Diegem Large Accounts

Jan Emiel Mommaertslaan 16 A
1831 Diegem
02 220 31 31diegem-la@synergiejobs.be

Solliciteer voor deze job

Dit bestandstype is niet toegelaten. Gebruik een .doc, .docx, .rtf of pdf-bestand