WIJK-WERKBEMIDDELAAR REGIO WEST-LIMBURG

  • locatie:1000 BRUXELLES
  • jobcategorie:Human Resources
  • Contracttype:interimjob
  • werkregime:voltijds
  • werkervaring:geen ervaring
  • Laatste aanpassing:
    17/06/2022 12:16

Wat zal je job inhouden?

Heb je een hart voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt?

Ben je flexibel inzake plaats van tewerkstelling en doe je ook graag administratief werk?

Dan is wijk-werkbemiddelaar echt iets voor jou!

Via wijk-werken kan je werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die toch een

zeker mate van zelfstandigheid hebben, een werkervaring laten opdoen in een laagdrempelige

werkomgeving, dicht bij huis en dit voor een periode van maximaal 1 jaar.

Voor deze werkervaring van enkele uren per week, krijgen de wijk-werkers dan een kleine

vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering. Het is een extra vorm van gespecialiseerde

dienstverlening waarmee we werkzoekenden extra kansen geven en willen voorbereiden op een

doorstroom naar het normale arbeidscircuit.

Op korte termijn zijn we op zoek naar 1 wijk-werkbemiddelaar voor organisator West-Limburg.

wijkwerkorganisator West-Limburg, specifiek voor de gemeenten

o Halen, Leopoldsburg en Lummen

(standplaats: VDAB Beringen, Koolmijnlaan 58 te 3580 Beringen)

De hoofdtaken van de Wijk-Werkbemiddelaar:

- Je geeft informatie (individueel of in groep) aan potentiële kandidaten voor wijk-werken en

aan gebruikers (individueel)

- Je matcht de werkzoekende met concrete opdrachten ikv wijk-werken en volgt hem hierbij

op (je hebt minimum tweemaandelijks contact en bereidt de zesmaandelijkse evaluatie

voor).

- Je staat in nauw contact met de toeleider (VDAB-bemiddelaar of OCMW-consulent), waar je

ook eventuele problemen of aandachtspunten naar signaleert.

- Je onderhoudt je contacten met de gebruikers ifv start en opvolging van de werkzoekende /

leefloongerechtigde tijdens het wijk-werken.

De administratieve taken van de Wijk-werkbemiddelaar:

- Je beheert het wijk-werkdossier in het wijk-werkplatform en vult het VDAB dossier van de

werkzoekende aan waar nodig en relevant.

- Je bezorgt wijk-werkers tijdig hun prestatieformulier

- Je zorgt bij gebruik van papieren cheques voor de invoer van prestaties van de wijk-werkers in het wijk-werkplatform en voer je minimale boekhouding (cheques).

De commerciële taken van de Wijk-Werkbemiddelaar:

- Je doet prospectie naar potentiële nieuwe gebruikers

in afstemming met de teamleider VDAB en de wijk

werkorganisator.

Bij welke organisatie kom je terecht?

De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle

belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

VDAB is een agentschap dat deel uit maakt van de Vlaamse Overheid.

VDAB helpt alle Vlaamse burgers om zelf hun loopbaan te ontwikkelen.

● Als regisseur schept het het inspirerende netwerk daarvoor.

● Als dienstverlener zet het burgers aan om maximaal hun talenten en competenties te ontplooien.

Het is de missie van VDAB om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren,

organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers.

Wat zoeken we?

De Wijk-Werkbemiddelaar beantwoordt aan onderstaand profiel:


  • Je bent minimum in het bezit van een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid 1

. Of

  • Je bent in het bezit van een ervaringsbewijs van arbeidsconsulent. Wanneer je een ervaringsbewijs hebt, dan duid je bij het online solliciteren aan dat je hoogst behaalde diploma ‘bachelor’ is en je voegt een kopie van je ervaringsbewijs toe aan je sollicitatie.


Wat bieden we?

Als Wijk-Werkbemiddelaar kan je rekenen op een snelle opstart met een voltijds tijdelijk interimcontract van 6 maanden en een Verloning op B111-niveau.

Diegem Large Accounts

Jan Emiel Mommaertslaan 16 A
1831 Diegem
02 220 31 31diegem-la@synergiejobs.be

Solliciteer voor deze job

Dit bestandstype is niet toegelaten. Gebruik een .doc, .docx, .rtf of pdf-bestand