Synergie | Coördinator omgevingsvergunningen (GOVC) Vlaamse overheid - Departement Omgeving | Brussel

Coördinator omgevingsvergunningen (GOVC) Vlaamse overheid - Departement Omgeving

 • locatie:1000 BRUSSEL
 • jobcategorie:Administratie
 • Contracttype:interimjob
 • werkregime:voltijds
 • werkervaring:1-2 jaar
 • Laatste aanpassing:
  09/07/2021 15:42

Als uitzendmedewerker (m/v) zorg je in deze periode voor de dagdagelijkse inhoudelijke ondersteuning van de secretarissen van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) bij de voorbereiding van een zitting van de GOVC en bij het opstellen van een geïntegreerd advies voor de minister inzake omgevingsvergunningen. Hierbij wordt rekening gehouden met de beslissingen van de GOVC en de input van onder meer deskundigen en adviesverlenende instanties.

Je ondersteunt de GOVC-secretarissen bij het uitvoeren van hun decretale activiteiten, gelinkt aan de werking van de GOVC. De secretaris biedt de inhoudelijke ondersteuning aan de voorzitter en staat o.a. mee in voor de coördinatie van het geheel aan (decretale) opdrachten rond de werking van het geïntegreerd permanent secretariaat van de GOVC.

Onder andere volgende taken maken deel uit van jouw takenpakket:

 • Analyseren, toetsen en interpreteren van dossiergegevens met als doel een gefundeerd voorstel van beslissing te kunnen formuleren:
 • Toetsen aan de formele vormvereisten en aan afsprakenkaders
 • Alle relevante elementen uit het dossier, verslag, overleg en andere informatiebronnen analyseren, interpreteren en integreren
 • Probleempunten detecteren en tijdig proberen op te lossen, in samenwerking met adviesverlenende instanties
 • Argumenten pro en contra verzamelen en tegen mekaar en het algemeen belang afwegen
 • Advies formuleren met als doel de minister toe te laten tijdig een correcte uitspraak te doen over het dossier:
 • De inhoud van een dossier en van de ontvangen adviezen kort samenvatten in een presentatie voor de zitting van de GOVC
 • Tijdens de zitting nota nemen van de standpunten van de partijen en van de commissie
 • Een geïntegreerd advies opstellen na de zitting van de GOVC

Wat zoeken we?


 • Je bent in het bezit van een master diploma.
 • Schoolverlaters komen eveneens in aanmerking
 • Je hebt inhoudelijke (vaktechnische en/of juridische) interesse inzake het verlenen van een omgevingsvergunning (decreet en besluit betreffende de omgevingsvergunning, aspecten milieu en/of ruimtelijke ordening).
 • Je bent communicatief ingesteld, leergierig en bereid om inhoudelijk dossiers voor te bereiden voor de secretarissen GOVC.
 • Je kan vlot werken met de gebruikelijke informaticasoftware (MS Office)
 • Je neemt graag verantwoordelijkheid: je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.
 • Je bent analytisch ingesteld: je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie. .
 • Je hebt een vlotte en correcte schrijfstijl.

Wat bieden we?

Je krijgt een uitzendcontract (via weekcontracten) tot september 2021

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad A111. Relevante overheidservaring wordt erkend. Beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten.

Synergie Diegem LA

Jan Emiel Mommaertslaan 16A
1831 Diegem
02 220 31 31csc@synergiejobs.be

Solliciteer voor deze job