Synergie | GEBIEDSREGISSEUR TERRITORIAAL ONTWIKKELINGSPROGRAMMA (T.OP) DENDER | Brussel

GEBIEDSREGISSEUR TERRITORIAAL ONTWIKKELINGSPROGRAMMA (T.OP) DENDER

 • locatie:1000 BRUSSEL
 • jobcategorie:Andere
 • Contracttype:interimjob
 • werkregime:voltijds
 • werkervaring:1-2 jaar
 • Laatste aanpassing:
  17/05/2021 11:29

Voor Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, zijn we op zoek naar een gebiedsregisseur (m/v) voor het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) Dender.

Als gebiedsregisseur neem jij mee een actieve regierol op in de gebiedsgerichte samenwerking in de Dendervallei en de omgeving ervan. Je zorgt voor een geïntegreerde, gebiedsgerichte en realisatiegerichte procesvoering waarbij de partners de krachten bundelen om de gewenste ontwikkelingen vanuit maatschappelijke uitdagingen en opgaven effectief op terrein uit te voeren en zo een maatschappelijke meerwaarde te creëren.

De projecten waar je aan mee werkt, situeren zich in het uitbouwen van het 'Groenblauwe netwerk' en/of de 'Verduurzaming van bebouwde leefomgeving'.

Een gebiedsregisseur staat in voor:

 • Het analyseren van vraagstelling/problematieken/standpunten in een gebied met het oog op het nemen van de gepaste acties, inzet op coalitievorming en oplossingsgericht samenwerken met de actoren.
 • In overleg met betrokken actoren, verkenningsnota’s opmaken om de opstart van bovenlokale ruimtelijke projecten (de werven) te onderbouwen en hiervoor zowel bestaande gebiedsvisies en beleid integreren, lopende processen valoriseren als kansen voor lokale hefboomprojecten.
 • Initiëren en voeren van bilateraal overleg met sleutelactoren of betrokkenen in een gebied.
 • Bovenlokale projecten die de gemeentelijke grenzen overstijgen (de ruimtelijke werven) afstemmen en sturen.
 • Vanuit gedeelde visievorming concrete realisaties op het terrein bewerkstellingen door oplossingsgericht samen te werken met de actoren, inzet van participatieve trajecten en (ontwerp)creativiteit.
 • Het optimaal benutten en bundelen van middelen, instrumenten, … om zowel complexe opgaven uit te voeren als lokale quickwins te realiseren.
 • Uitbesteden en begeleiden van externe opdrachten in functie van visievorming en uitvoering.

Wat zoeken we?

De geschikte gebiedsregisseur:

 • Is in het bezit van een masterdiploma (architectuur, geografie, stedenbouw en ruimtelijke planning). Schoolverlaters zijn zeker ook welkom!
 • Heeft aantoonbare inhoudelijke en vaktechnische kennis inzake (ruimtelijke) gebiedsontwikkeling, en deze kunnen toepassen, interpreteren en (gebiedsgericht) integreren.
 • Heeft een aantoonbare inhoudelijke kennis van de Vlaamse ruimte en de wijze waarop daarmee in gebiedsontwikkeling door verschillende actoren wordt omgegaan.
 • Is communicatief, zowel verbaal als schriftelijk, en kan overleg en dialoog in goede banen leiden
 • Bezeit een basiskennis over het bemiddelen en onderhandelen met diverse partijen.

Pluspunten:

 • Grondige kennis over projectmatig én procesmatig werken en werken in teamverband
 • Kennis van ruimtelijk instrumentarium voor uitvoering op terrein
 • Kennis en ervaring met de coördinatie en opvolging van gebiedsgerichte processen
 • Kennis en ervaring over programmawerking/-regie en procesmanagement
 • Kennis en ervaring met ontwerpend onderzoek en creatieve benaderingen in ruimtelijke ontwikkeling
 • Kunnen werken met GIS, Adobe of andere grafische informaticasoftware

Wat bieden we?

Als gebiedsregisseur krijg je een tijdelijk interimcontract tot eind oktober 2021 (Met mogelijkheid om deel te nemen aan een procedure contract onbepaalde duur die uitgeschreven zal worden in de loop van 2021) met een voltijds contract van 38u in glijdend uurrooster.

Verloning op A niveau.

Plaats tewerkstelling: Koning Albert II Laan 20/8, 1000 Brussel (mogelijkheid om ook deels te werken vanuit Gent en thuiswerk).

Bedrijfsinfo
Departement Omgeving, Vlaamse overheid.

Synergie Diegem LA

Jan Emiel Mommaertslaan 16A
1831 Diegem
02 220 31 31csc@synergiejobs.be

Solliciteer voor deze job