Synergie | DOSSIERBEHANDELAAR A-Z PERSONEELSADMINISTRATIE-VLAAMSE OVERHEID | Brussel

DOSSIERBEHANDELAAR A-Z PERSONEELSADMINISTRATIE-VLAAMSE OVERHEID

 • locatie:1000 BRUSSEL
 • jobcategorie:Overheid
 • Contracttype:interimjob
 • werkregime:voltijds
 • werkervaring:1-2 jaar
 • Laatste aanpassing:
  18/12/2020 10:41

Voor AgentschapOverheidspersoneel (AgO) zoeken wij een dossierbehandelaar personeelsadministratie.

Beheren en behandelen van personeelsdossiers en gegevens teneinde ervoor te zorgen dat de processen van personeels- en loonadministratie efficiënt, correct en klantvriendelijk verlopen en dat procedures, wet en regelgeving worden gerespecteerd.

Concreet houdt dit in dat je:

 • gegevens verzamelt, vervolledigt en administratief verwerkt teneinde dossiers met volledige en correcte informatie beschikbaar te hebben:
  • eventuele ontbrekende gegevens zoekt of opvraagt;
  • gegevens invoert in Vlimpers ;
  • een dossier samenstelt.
 • verzekert dat documenten en gegevens de vormvereisten, procedures en regelgeving respecteren, dat aanvragen in lijn zijn met het statuut, enzovoort.;
 • continu en tijdig alle dossiers controleert (met oog op opvolging en kwaliteitscontrole – waarvan de looncontrole de belangrijkste is), d.w.z.:
  • je kijkt de invoer na;
  • je checkt de juiste doorstroom naar het loondossier;
  • je controleert de correctheid van verrekeningen;
  • je doet het nazicht van de gewijzigde dossiers.
 • hiertoe gelijktijdig gebruik maakt van verschillende modules in Vlimpers (o.a. individueel loondossier, gewijzigde dossiers, beheer loonberekening,…) en Cognosrapportering voor het dienstencentrum.
 • personeelsdossiers volledig behandelt, van A tot Z , d.w.z., voert alle voorziene administratieve stappen binnen het dossier die te maken hebben met personeels- en loonadministratie, voor de verschillende fases in de loopbaan van een medewerker, uit.
  • Dit wil zeggen processen van in-, door-, of uitstroom, verloning en financiële processen, afwezigheden, … Maar ook prikklok, cumulaties, Capelo, …
  • Dossiers en vragen kunnen complex zijn, de wetgeving of procedures die toegepast moeten worden kunnen verschillend zijn en interpretatie vragen voor wat op een bepaald dossier of vraag van toepassing is;
 • met administratieve stappen wordt bedoeld: aanmaken en opstellen van dossiers, berekeningen uitvoeren, sjablonen en formulieren aanvullen, aanvragen verwerken, bestanden en documenten opmaken, uitzoeken hoe de wetgeving het best kan toegepast worden, contracten en besluiten opmaken, …
 • een team van dossierbehandelaars behandelt samen gemiddeld 3.500personeelsdossiers van verschillende klantentiteiten. …
 • behandelt en beantwoordt:
  • Dagdagelijkse dossiergebonden of eenvoudige systeemgebonden (Vlimpers) vragen van individuele personeelsleden via de klantenrelatiemanagement-tool;
  • Persoonlijkere vragen van individuele personeelsleden via een telefonisch of persoonlijk contact ;
  • Zoekt naar correcte en klantgerichte oplossingen voor problemen bij dossiers en adviseert personeelsleden hierover;
  • Geeft complexe vragen door aan HR Technologie en Data of aan het Juridisch Kenniscentrum en volgt het antwoord aan het personeelslid mee op;

Wat zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma, aangevuld met een eerste ervaring in personeelsadministratie (payroll). Ben je schoolverlater? Dan kom je zeker ook in aanmerking mits je het diploma personeelszaken behaald hebt.
 • Je hebt een goede kennis van de courante Office 365-toepassingen, internet, e-mail, enz.
 • Je beschikt over een professionele kennis van relevante sociaal-juridische regelgeving en administratieve procedures.
 • Je werkt klantgericht en administratief zorgvuldig
 • Je neemt je verantwoordelijkheid op in jouw dossiers.

Wat bieden we?

Voltijds contract (38u/week) in een glijdend uurrooster tot juli 2021 (opstart liefst zo snel mogelijk).

Plaats tewerkstelling: Herman Teirlinck gebouw in Brussel.

Verloning op B111 aangevuld met extra legale voorwaarden.

Synergie Diegem LA

Jan Emiel Mommaertslaan 16A
1831 Diegem
03 205 63 07csc@synergiejobs.be

Solliciteer voor deze job