U bent hier

Synergie en veiligheid

Als globale HR-dienstverlener heeft de groep Synergie de taak om geschikte kandidaten te rekruteren, selecteren en tewerk te stellen. Wij besteden daarbij veel aandacht aan de veiligheid en de gezondheid van zowel onze tijdelijke als vaste werknemers. Dit welzijnsbeleid wordt ondersteund door de Internationale Groep Synergie, waar Synergie Belgium nv en Synergie Services nv deel van uitmaken.

Een permanente aandacht voor het welzijn en veiligheid van de werknemers is voor Synergie zeer belangrijk. Het is onze plicht erover te waken dat onze medewerkers hun taken kunnen uitvoeren met de nodige garanties voor hun persoonlijke veiligheid en gezondheid. De gevolgen van een arbeidsongeval zijn immers vaak niet te overzien.

Synergie engageert zich ertoe alles in het werk te stellen om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers (tijdelijke, vaste, uitzendkrachten) te garanderen tijdens de uitvoering van hun werk. Daarom vernieuwden we begin dit jaar ons veiligheidscharter, om het zijn, denken en handelen in functie van de veiligheid te vergroten.

Het permanent bewaken van dit welzijnsgebeuren is immers de taak van iedereen:

  • correct toepassen van instructies,
  • correct gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, 
  • geen veiligheden uitschakelen aan machines of installaties, 
  • risico’s niet onderschatten en zichzelf niet overschatten. 

Voor de tewerkstelling van onze uitzendkrachten, wordt permanent aandacht besteed aan:

  • duidelijke afspraken met de inlener omtrent het respecteren van de veiligheidsregels, 
  • een correcte werkpostfiche, 
  • het waarborgen van een goed onthaal op de werkplek, 
  • goede opvolging van gezondheidstoezicht, 
  • extra begeleiding van anderstalige uitzendkrachten. 

In het kader van het dynamisch risicobeheersingsysteem (DRBS) wordt het welzijnsbeleid van Synergie verder uitgewerkt in het Globaal Preventieplan en het Jaaractieplan. Daardoor wil Synergie een continu verbeteringsproces nastreven op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en welzijn.

Deze beleidsverklaring wil het zijn, denken en handelen in functie van veiligheid en welzijn ondersteunen. Dit moet een vaste waarde en houding zijn bij alle betrokkenen.